COLEF GALICIA
Área de Usuarios
Portada > Transparencia > Transparencia COLEF Galicia

Transparencia

Transparencia COLEF Galicia

NORMATIVA DE APLICACIÓN
 
A Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, prevé que as Corporacións de Dereito Público, no relativo ás súas actividades suxeitas a Dereito Administrativo, estean suxeitas ao réxime de publicidade activa e pasiva que nela establécese. En concreto, aplicarase ao Consello Xeral da Educación Física e Deportiva, en canto a Corporación de Dereito Público, o previsto no Título I e II da Lei. Dentro das obrigacións dirixidas ás Corporacións de Dereito Público, inclúense as obrigacións de transparencia activa establecidas nos artigos 5 e 8 da Lei, e as obrigacións de transparencia pasiva regulada nos artigos 17 e seguintes.
 
LEI DE TRANSPARENCIA
 
QUE REGULA A LEI DE TRANSPARENCIA?
 
A La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTGB), no ámbito concreto das Corporacións de Dereito público (Art. 2, apartado e), ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade suxeita a dereito administrativo e garantir o dereito de acceso á información relativa á devandita actividade.
 
ENTIDADES OBRIGADAS QUE ENTIDADES ESTÁN OBRIGADAS A PROPORCIONAR INFORMACIÓN
 
Todas as Administracións Públicas, entidades do sector público, órganos constitucionais (incluída a Casa da súa Maxestade o Rey) e os seus equivalentes a nivel autonómico, así como Fundacións do Sector Público, Asociacións constituídas por Administracións Públicas ou Sociedades Mercantís con participación pública maioritaria, as Corporacións de Dereito Público, no relativo ás súas actividades suxeitas a Dereito Administrativo, están obrigadas a cumprir a Lei de Transparencia. É dicir, deben publicar a información que a Lei menciona e, ademais, responder as solicitudes de información que se presenten.
 
TRANSPARENCIA NO COLEF GALICIA
 
QUE É O PORTAL DE TRANSPARENCIA DO COLEF GALICIA?
 
O a plataforma pola que poderá acceder á ifnormación institucional, organizativa, económica, orzamentaria... relativa aos actos de xestión administrativa actualizada, de maior relevancia do COLEF GALICIA, conforme á Ley 19/2013 (Capítulo II).
 
A QUEN VAI DIRIXIDO O PORTAL?
 
O portal está dirixido ás persoas cosumidoras, usuarias, alumnado, deportistas e/ou Educadores/ as Físico Deportivos/ as que desexen obter información relativa ao funcionamento do COLEF GALICIA, normas estatutarias, Código Deontolóxico, información económica... Ou realizar trámites relacionados co COLEF GALICIA.
 

Newsletter

Suscríbete para estar al día de todas nuestras novedades

Deseo recibir también las novedades del Consejo COLEF y acepto sus términos y condiciones de la Política de Privacidad.
He leído y acepto los términos y condiciones de uso recogidas en la Política de Privacidad
COLEF GALICIA
Edif. FEUGA.Despacho 20.Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 - Santiago de Compostela (A CORUÑA)
698 17 73 05
colef@colefgalicia.com
http://www.colefgalicia.com
Horario de atención al colegiado

De luns a venres de 9:00h. a 15:00h.

Contacta y síguenos por redes sociales
Diseño y Desarrollo web Im3diA comunicación

Este sitio web utiliza cookies propias para recopilar información y optimizar su visita. Usted puede permitir su uso expresamente o rechazarlo, así como cambiar su configuración siempre que lo desee. De seguir navegando sin cambiar configuración, acepta el uso de cookies en nuestro sitio. Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.