Área de Usuarios
Portada > Transparencia > Razóns para colexiarse

Transparencia

Por que colexiarse

 
Ao colexiarte poste ao servizo dos cidadáns defendendo a túa profesión
 
1. REPRESENTA A TÚA RESPONSABILIDADE SOCIAL COA CIDADANÍA. Estar colexiado/a supón adquirir un compromiso ético para o desenvolvemento da profesión (dentro dunhas normas de deontología profesional), estar incluído nun rexistro público e ser susceptible de denuncias por mala praxe. Así mesmo, garantes a cobranza de indemnizacións por danos a persoas consumidoras e usuarias. O Colexio garante a aplicación do Código Deontolóxico, facilita a loita contra o intrusismo e a competencia desleal, permite que as regras que inspiran a súa actividade profesional non sexan lesionadas por outros intereses, por exemplo económicos e políticos, e certifica #ante os cidadáns a habilitación profesional para o exercicio da profesión.
 
2. CONSTITÚE UN COMPROMISO COA PROFESIÓN. Formar parte da única corporación de Dereito Público que representa aos/ as profesionais da Educación Física e Deportiva é a mellor forma de contribuír ao recoñecemento da nosa profesión.
 
3. CANTOS MÁIS SEXAMOS, MÁIS SE NOS OE. A organización colexial participa nas reformas legais e informa #ante a Administración e o Parlamento dos diferentes proxectos de lei que afectan á educación física e deportiva ou á profesión titulada e colexiada e actúa permanentemente na defensa e protección dos dereitos dos/ as educadores/ as físico deportivos/ as e a cidadanía.
 
4. CONTRIBUÍMOS Á TÚA FORMACIÓN. O Desenvolvemento Profesional Continuo (DPC) é indispensable para levar a cabo un exercicio profesional actualizado e de calidade. O colexio encárgase de promover accións formativas para o perfeccionamento da actividade profesional e a formación permanente das persoas colexiadas.
 
5. GARANTIMOS A TÚA RESPONSABILIDADE CIVIL. O obxectivo do seguro de Responsabilidade Civil Profesional é facer fronte aos danos persoais e materiais que, involuntariamente, polos seus erros ou omisións, o/a profesional puidese causar aos seus consumidores/ as ou usuarios/ as no exercicio da súa profesión, así como os prexuízos que deles puidésense derivar. Este servizo non é só unha garantía para as persoas colexiadas, senón tamén para quen recibe os seus servizos.
 
6. PARTICIPA! QUE NON DECIDAN POR TI. O Colexio está aberto á participación. As persoas colexiadas poden e deben participar en todas as actividades e foros do Colexio: procesos de eleccións, Xuntas Xerais, actividades e eventos, comisións, etc.
 
7. ACCEDE A OFERTAS DE EMPREGO. Cada vez son máis as empresas que confían en profesionais colexiados/ as e recorren ao colexio profesional para buscar a persoa candidata perfecta.
 
8. FORMA PARTE DA BOLSA DE PERITOS. A bolsa de peritos do Colexio pon ao dispor de diferentes entidades, públicas ou privadas, a colexiados/ as expertos/ as para que realicen informes de peritaxe, dean a súa opinión profesional ou cualifiquen probas. A actividade de perito está remunerada, e poderás ser seleccionado para accións concretas nas que necesiten os teus servizos.
 
9. CONTA CON ASESORÍA XURÍDICA E LABORAL. Durante o exercicio profesional xorden innumerables cuestións de carácter xurídico que requiren do asesoramento dun/a profesional/a. Por iso, para que o/a profesional poida dedicarse realmente ao que sabe facer, é imprescindible contar cun servizo de asesoría xurídica que axude a interpretar e comprender as normativas que afectan o ámbito profesional.
 
10. ORIENTÁMOSCHE NO EXERCICIO DA PROFESIÓN E/OU A TÚA ACTIVIDADE PROFESIONAL. Poñemos á túa disposición o servizo de asesoría profesional, que poderá resolver as túas dúbidas técnicas, fiscais, sobre aseguramento, sobre emprendemento, etc.
 
11. BENEFÍCIATE DE CONVENIOS CORPORATIVOS. Ao estar colexiado/a poderás beneficiarche das vantaxes incluídas nos convenios e acordos de colaboración entre o colexio profesional e outras entidades, principalmente descontos en produtos ou servizos relacionados ou non coa profesión.
 
12. INFORMÁMOSCHE DA ACTUALIDADE PROFESIONAL. O Colexio non só difunde a actualidade informativa a través da súa páxina web e redes sociais, accesibles a todo o público, senón que tamén proporciona información exclusiva para as persoas colexiadas en boletíns informativos e outros medios.
 
13. ACCEDE A AXUDAS E PREMIOS. Podes acceder ás convocatorias que se abran sobre premios e axudas á formación, bolsas, etc.
 
14. OUTRAS VANTAXES Á TÚA DISPOSICIÓN.
  • Poderás recibir a Revista Española de Educación Física e Deporte ( REEFD) en formato impreso no teu domicilio a metade de prezo.
  • A cota de colexiado/a é deducible na Declaración da Renda.
  • Poderás usar o teu número de colexiado/a en a túa firma profesional.
  • O Colexio poderá difundir as túas iniciativas.
 
É UNHA OBRIGA LEGAL
A colexiación obrigatoria no exercicio da profesión, que foi establecida a través do Real Decreto 2957/1978, foi avalada polo Tribunal Constitucional na Sentenza 194/1998, do 1 de outubro. O Tribunal Constitucional recoñece a colexiación obrigatoria tanto dos/ as Profesores/ as en Educación Física como dos/ as Licenciados/ as en Educación Física.
 
Por outra banda, o Tribunal Constitucional avala así mesmo nesta sentenza a colexiación voluntaria de quen exerza a profesión colexiada unicamente como funcionarios/ as ou no ámbito exclusivo da Administración Pública.
 
É UNHA OBRIGA PROFESIONAL
Para exercer a profesión, xa sexa particularmente ou ao servizo de calquera empresa ou entidade non estatal, tal e como se indica nos Estatutos aínda vixentes da nosa organización colexial e publicados por Real Decreto 2957/1978, do 3 de novembro, será condición obrigatoria, ademais de cumprir todos os requisitos que as leis e disposicións vixentes prescriban, pertencer ao Colexio.
 
Artigo 15.1. Para exercer a profesión de profesor de educación física, xa sexa particularmente ou ao servizo de calquera empresa ou entidade non estatal, será condición obrigatoria, ademais de cumprir todos os requisitos que as leis e disposicións vixentes prescriban, pertencer ao colexio oficial de profesores de educación física ou, no seu caso, aos colexios de ámbito territorial reducido que no seu día se constitúan. Neste último caso, a colexiación exclusiva nun colexio só permitirá o exercicio da profesión no ámbito territorial propio daquel.
 
Artigo 15.2. A colexiación será voluntaria para os titulados que estean ao servizo do Estado e limítese a desempeñar as funcións do seu cargo oficial, pero será forzosa cando devanditos titulados realicen traballos de carácter particular dos indicados no apartado que antecede. Tamén será voluntaria para aqueles titulados que non exerzan ningunha actividade profesional.
 
No último caso, sobre os profesionais ao servizo do Estado, a colexiación en modalidade “ Exercente” sería voluntaria, pero obrigatoria en modalidade “Non exercente”, dado que se trata dunha obriga profesional.

Newsletter

Suscríbete para estar al día de todas nuestras novedades

Deseo recibir también las novedades del Consejo COLEF y acepto sus términos y condiciones de la Política de Privacidad.
He leído y acepto los términos y condiciones de uso recogidas en la Política de Privacidad
COLEF GALICIA
Edif. FEUGA.Despacho 20.Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 - Santiago de Compostela (A CORUÑA)
698 17 73 05
colef@colefgalicia.com
http://www.colefgalicia.com
Horario de atención al colegiado

INVERNO: De luns a venres de 09:00h a 15:00h. VERÁN (Do 1 de Xuño a 30 de Setembro): Luns a xoves de 09:00h a 14:30h. Venres de 09:00h a 14:00 h

Contacta y síguenos por redes sociales
Diseño y Desarrollo web Im3diA comunicación

Bienvenida/o a la información básica sobre las cookies de la página web responsabilidad de la entidad: Consejo COLEF.

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en tu ordenador, “smartphone” o tableta cada vez que visitas nuestra página web. Algunas cookies son nuestras y otras pertenecen a empresas externas que prestan servicios para nuestra página web.

Las cookies pueden ser de varios tipos: las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto.

El resto de cookies sirven para mejorar nuestra página, para personalizarla en base a tus preferencias, o para poder mostrarte publicidad ajustada a tus búsquedas, gustos e intereses personales. Puedes aceptar todas estas cookies pulsando el botón ACEPTA TODO o configurarlas o rechazar su uso clicando en el apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES.

Si quires más información, consulta la “POLITICA COOKIES” de nuestra página web.