COLEF GALICIA
Área de Usuarios
Portada > Transparencia > A Organización Colexial

Transparencia

A Organización Colexial

ORGANISMOS REITORES:
 
Os organismos reitores da profesión da Educación Física e Deportiva, aos que lles corresponde a ordenación do exercicio da profesión nos seus ámbitos respectivos, son o Consello Xeral da Educación Física e Deportiva e os Colexios Oficiais de Educadores/ as Físico Deportivos/ as de España.
 
PERSONALIDADE E NATUREZA XURÍDICA DAS ENTIDADES QUE A COMPOÑEN:
 
Os Colexios Oficiais de Educadores/ as Físico Deportivos/ s de España son corporacións de Dereito Público, amparadas pola Lei e recoñecidas polo Estado e polas Comunidades Autónomas respectivas, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.
 
RÉXIME XURÍDICO DOS ACORDOS SOMETIDOS A DEREITO ADMINISTRATIVO E A súa IMPUGNACIÓN:
 
Os actos emanados do Consello Xeral, en canto estean suxeitos ao dereito Administrativo, esgotan a vía administrativa e son recurribles ante a xurisdición Contencioso-Administrativo nos termos da Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.. A invalidez dos actos colexiais sometidos a Dereito Administrativo rexeranse polo establecido no procedemento administrativo común e, en concreto, polo disposto na 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.. Os Colexios Oficiais e o Consello Xeral poderán impugnar os actos e disposicións doutras Administracións ou da organización colexial nos termos e coa ligazón prevista no procedemento común e na Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Newsletter

Suscríbete para estar al día de todas nuestras novedades

Deseo recibir también las novedades del Consejo COLEF y acepto sus términos y condiciones de la Política de Privacidad.
He leído y acepto los términos y condiciones de uso recogidas en la Política de Privacidad
COLEF GALICIA
Edif. FEUGA.Despacho 20.Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 - Santiago de Compostela (A CORUÑA)
698 17 73 05
colef@colefgalicia.com
http://www.colefgalicia.com
Horario de atención al colegiado

De luns a venres de 9:00h. a 15:00h.

Contacta y síguenos por redes sociales
Diseño y Desarrollo web Im3diA comunicación

Este sitio web utiliza cookies propias para recopilar información y optimizar su visita. Usted puede permitir su uso expresamente o rechazarlo, así como cambiar su configuración siempre que lo desee. De seguir navegando sin cambiar configuración, acepta el uso de cookies en nuestro sitio. Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.