COLEF GALICIA
Área de Usuarios
Portada > Transparencia > Códigos Deontóloxicos

Transparencia

Códigos Deontóloxicos

 
QUE É A DEONTOLOXÍA PROFESIONAL?
 
A deontología profesional é un sistema de autorregulación do que dispoñen as Organizacións Colexiais por encomenda das Administracións, mediante a atribución de determinadas competencias que buscan garantir que o exercicio dos servizos profesionais realícese con independencia e sentido de responsabilidade, enfocado cara á defensa do interese xeral. A Ley de Colegios Oficiales, a Directiva de Servizos e a “Lei Paraugas”, que a traspone, establecen que os Colexios Oficiais son as autoridades reguladoras da competencia dos seus colexiados/ as nos mercados dos servizos profesionais respectivos, poñendo esa autorregulación ao servizo da independencia, a imparcialidade e a integridade.
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN
 
Os deberes que impón o Código Deontolóxico da Educación Física e Deportiva, en tanto que sancionados por unha Corporación de Dereito Público, obrigan a todos/ as os/ as Educadores/ as Físico Deportivos/ as no exercicio da súa profesión, calquera que sexa a actividade profesional que desenvolvan, así como ás sociedades profesionais rexistradas no correspondente Colexio Oficial, a respectar a Deontología inspirada nos principios éticos da profesión. As normas deontolóxicas son aplicables tamén, no pertinente, a quen se atope en situación de non ejerciente.
 
As fontes principais da Deontoloxía atópanse no Estatuto Xeral da Educación Física e Deportiva, no Código Deontolóxico, aprobado polo Consello Xeral da Educación Física e Deportiva, e nos que, no seu caso, tiveren aprobados os Consellos Autonómicos de Colexios ou Colexios Oficiais de ámbito autonómico. Cando se actúe fose do ámbito do Colexio Oficial de residencia, dentro ou fóra do Estado español, deberase respectar, ademais, as normas deontolóxicas vixentes no ámbito do Colexio Oficial de acollida ou onde se desenvolva unha determinada actuación profesional. Os Consellos Autonómicos de Colexios ou Colexios Oficiais de ámbito autonómico haberán de remitir as normas deontolóxicas que tiveren aprobadas á Secretaría Xeral do Consello Xeral da Educación Física e Deportiva.
 
CONSECUENCIAS DO SEU INCUMPRIMENTO:
 
O incumprimento dalgunhas das normas deste Código supón incorrer en falta disciplinaria tipificada nos Estatutos Xerais da Educación Física e Deportiva, cuxa corrección se fará a través do procedemento normativo neles establecido.
 

ENLACES DE INTERÉS:

  • Código Deontolóxico do Consejo General de la Educación Física y Deportiva de  España (en proceso de actualización).

 

Newsletter

Suscríbete para estar al día de todas nuestras novedades

Deseo recibir también las novedades del Consejo COLEF y acepto sus términos y condiciones de la Política de Privacidad.
He leído y acepto los términos y condiciones de uso recogidas en la Política de Privacidad
COLEF GALICIA
Edif. FEUGA.Despacho 20.Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 - Santiago de Compostela (A CORUÑA)
698 17 73 05
colef@colefgalicia.com
http://www.colefgalicia.com
Horario de atención al colegiado

De luns a venres de 9:00h. a 15:00h.

Contacta y síguenos por redes sociales
Diseño y Desarrollo web Im3diA comunicación

Este sitio web utiliza cookies propias para recopilar información y optimizar su visita. Usted puede permitir su uso expresamente o rechazarlo, así como cambiar su configuración siempre que lo desee. De seguir navegando sin cambiar configuración, acepta el uso de cookies en nuestro sitio. Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.