COLEF GALICIA
Área de Usuarios
Portada > Transparencia > Memoria Anual da Profesión

Transparencia

Memoria Anual da Profesión

INTRODUCIÓN:
 
O COLEF Galicia, así como o Consello Xeral da Educación Física e Deportiva (Consejo COLEF) e o resto de Colexios Oficiais (COLEFs) que o integran, están suxeitos ao principio de transparencia na súa xestión. Para iso, cada unha deles elabora unha Memoria Anual nos termos previstos no artigo 5 da Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que engade o artigo 11, Memoria Anual, á Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, ou texto legal que resulte de aplicación.
 
O COLEF Galicia, integrado no Consejo COLEF, facilita de modo proactivo a leste os datos necesarios para a elaboración da Memoria Anual da Profesión.
 
CUMPRIMENTO NORMATIVO:
 
En cumprimento do Artigo 11 da Ley 2/1974 de 13 de febrero e do Artigo 11 da Ley 25/2009 sobre Colegios Profesionales e cumprindo o principio de transparencia na xestión, ponse ao dispor do usuario información relevante á memoria anual da profesión. Esta información está suxeita a cambios polos Colexios Oficiais.

 

RELACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS ANUAIS DA PROFESIÓN


Membros inscritos/as na Organización Colexial da Educación Física e Deportiva.

Número de persoas colexiadas segundo modalidade a data 28/06/2019

 

Cadro resumen de persoas colexiadas a 28/06/2019

Relación do número de persoas colexiadas en modalidade Exercente ou Non Exercente segundo o Colexio Oficial (COLEF) de adscripción.

 

Relación do número de representantes por Colexio Oficial no Pleno Xeral da Organización Colexial da Educación Física e Deportiva.

O número de representantes no Pleno da Organización Colexial da Educación Física e Deportiva compoñerase, tal e como se establece no RRI aprobado aos seus efectos o 13 de marzo de 2017, das persoas presidentas das Xuntas de Goberno dos Colexios Oficiais e, en representación de cada un dos Colexios Oficiais, nomearase unha persoa Vogal por cada 500 persoas colexiadas en modalidade Exercente e Non Exercente ou fracción de dita suma.

Número de representantes do Pleno a data 28/06/2019.

Newsletter

Suscríbete para estar al día de todas nuestras novedades

Deseo recibir también las novedades del Consejo COLEF y acepto sus términos y condiciones de la Política de Privacidad.
He leído y acepto los términos y condiciones de uso recogidas en la Política de Privacidad
COLEF GALICIA
Edif. FEUGA.Despacho 20.Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 - Santiago de Compostela (A CORUÑA)
698 17 73 05
colef@colefgalicia.com
http://www.colefgalicia.com
Horario de atención al colegiado

De luns a venres de 9:00h. a 15:00h.

Contacta y síguenos por redes sociales
Diseño y Desarrollo web Im3diA comunicación

Este sitio web utiliza cookies propias para recopilar información y optimizar su visita. Usted puede permitir su uso expresamente o rechazarlo, así como cambiar su configuración siempre que lo desee. De seguir navegando sin cambiar configuración, acepta el uso de cookies en nuestro sitio. Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.